Aktuality

Informace – přihlášení ke stravování na školní rok 2016/2017

Od 1. 9. 2016 dojde ke změně provozovatele školního stravování. Od tohoto data bude stravování zajišťovat společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s. r. o.

Přihlášky se stravovacím čipem si budete moci vyzvednout poslední týden v srpnu v průběhu informačních dnů, které se budou konat 29. 8. – 31. 8. 2016 od 8 – 18 hod. ve školní jídelně, kterou doposud navštěvovalo vaše dítě ( jídelna na ZŠ Svatoplukova, ZŠ Dr. Hrubého, ZŠ Nám. Svobody). Přihlášku je třeba vyplnit na místě a odevzdat. Stávající čipy prosím vezměte s sebou!!! Společně s odevzdáním přihlášky je třeba nabít konto ke stravování. Vyplnění přihlášky nezavazuje žáky k pravidelnému odebírání obědů a doplňkového sortimentu. Více info zde: letak_zakladni_skoly


ve dnech 1. – 19. 8. 2016 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena kancelář pro prodej stravného!!!


ÚŘEDNÍ HODINY V MĚSÍCI SRPNU 

určené pro vrácení přeplatků + příp. doplatky ve stávající  kanceláři pro prodej stravného na provozovně Svatoplukova 7

pondělí 22. 8. a středa 24. 8. v době 9,00 – 10,00 hod.

pondělí 29.8. době 8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00 hod.

úterý 30.8. v době 8,00 – 12,00 a 12,30 – 17,00 hod.

středa 31.8. v době 8,00 – 12,0012,30 – 17,00 hod.

přestávka ( 9,30 – 9,45 a 12,00 – 12,30 hod.)

tel: 585012103, 734261281


    Vrácení přeplatků stravného

Od 1. 9. 2016 dojde ke změně provozovatele školního stravování. Od tohoto data bude stravování zajišťovat společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s. r. o. Z tohoto důvodu budou všem evidovaným strávníkům vyplaceny přeplatky stravného.

 

Rodičům žáků, kteří hradili stravné inkasem/sporožirem:

  • bude stravné za červen odečteno od jistiny. Zůstatky budou v červenci převedeny na bankovní účty.

Rodičům žáků, kteří hradili stravné v hotovosti, bude přeplatek vyplacen:

  • v hotovosti v kanceláři pro prodej stravného Svatoplukova 7 v dané úřední hodiny (zveřejněny na www.sjkomenskeho.cz). U nezletilých žáků je nutný souhlas zákonného zástupce (stačí zaslat e-mailem: komenskeho.stbk@volny.cz).
  • převodem na bankovní účet, na základě písemné žádosti (žádost stačí odeslat  e-mailem: sjkomenskeho.stbk@volny.cz. Nutno uvést jméno žáka, ZŠ, třídu, datum narození, jméno a příjmení zákonného zástupce + číslo bankovního účtu. Žádost k dispozici v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ http://www.provozovna-svatoplukova.sjkomenskeho.cz/dokumenty/zadost-o-vraceni-preplatku-stravneho/

Více info: 585 012 103, 734 261 281, sjkomenskeho.stbk@volny.cz


OZNÁMENÍ

ŠJ Komenského 44, příspěvková organizace bude od 1.3.2015 poskytovat pro žáky základních škol bezmléčnou a bezlepkovou dietní stravu.

Rodiče dětí, kteří mají zájem o tento typ stravování vyplní PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ a PŘIHLÁŠKU K DIETNÍMU STRAVOVÁNÍ, potvrzenou od lékaře a oba tiskopisy předají osobě do kanceláře ŠJ. Tyto tiskopisy jsou na stránkách ŠJ v sekci dokumenty ke stažení, nebo si je mohou vyzvednout osobně ve ŠJ.

Dietní strava bude poskytována jen na základně řádně vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky.

S účinností od 1.4.2015 bude cena za jeden dietní oběd podle kategorií:

děti ZŠ        7 – 10 let         31,- Kč

      11 – 14 let        33,- Kč

      15 a více          35,- Kč

cizí strávníci (jídlonosič) 75,- Kč

 


 

 V době prodeje stravenek neposkytujeme z časového hlediska telefonické informace týkající se prodeje stravného a registrace nových strávníků.
Veškeré informace jsou uvedeny zde, v sekci aktuality nebo na nástěnkách ve školní jídelně.
Děkujeme za pochopení.

Přístupové číslo jídelny na odhlašování / přihlašování stravy na www.strava.cz je pro ZŠ 3194

Je-li uvedena informace o výpadku systému strava.cz, odhlašují se obědy telefonicky na tel. čísle: 585 012 103


ÚŘEDNÍ HODINY PRO PRODEJ STRAVENEK

každý den od 7.30 – 08.00 a 11.30 – 12.00 a 12.30 – 14.00BEZHOTOVOSTNĚ PLATÍCÍ STRÁVNÍCI JSOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI KE STRAVOVÁNÍ


PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ NASTUPUJÍCÍCH DO MŠ A PRVNÍCH ROČNÍKŮ ZŠ KE STRAVOVÁNÍ

(dále jen „nový strávník“)

NOVÝ STRÁVNÍK V ZŠ:
 
rodiče platící  stravné HOTOVĚ:
 

Úhrada stravného na měsíc září (žáci 1.tříd 21 Kč / počet stravovacích dní)

Úhrada čipu k odběru stravy 140,- Kč

rodiče platící stravné SPOROŽ. ČI BĚŽNÝM ÚČTEM – bezhotovostně*

Úhrada jistiny 800,- Kč

Úhrada čipu k odběru stravy 140,- Kč

NOVÝ STRÁVNÍK V MŠ:

rodiče platící stravné HOTO:

Úhrada stravného na měsíc září (celodenní stravování 31,- Kč)

rodiče platící stravné SPOROŽ. ČI BĚŽNÝM ÚČTEM – bezhotovostně*

Úhrada jistiny 1000,- Kč

* výhody bezhotovostní  platby: rodiče nemusí měsíčně docházet platit stravné na další měsíc, dítě je přihlašováno automaticky, platba se strhává vždy k 15. dni v měsíci, zpětně za projedenou stravu  

Žádáme rodiče, aby přicházeli s JÍŽ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU KE STRAVOVÁNÍ. (vkládání dat nových do evidence zdržuje další platící) 

Chcete-li platit sporožirovým či běžným účtem je nutné doložit také bankou potvrzené SVOLENÍ K INKASU popř. vytištěné svolení k inkasu z internetového bankovnictví.  

Děti, které přechází z MŠ na ZŠ a platí bezhotovostně, už nemusí znovu dokládat potvrzení z banky, stačí pouze vypsané a podepsané potvrzení zákonným zástupcem  

Tiskopisy – Přihláška ke stravování a Svolení k inkasu – jsou k dispozici na stránkách ŠJ v sekci Dokumenty ke stažení a ve školní jídelně